سفارش تبلیغ
صبا

رفتن...

رفیق! 

بعد هرس شاخه خشک شد

 نه درخت

 

به آنکه رفت بگو

 من ضرر نخواهم کرد...

 

پ. ن: من ماجرای هجر تو با نوح گفتم، او 

کشتی درست کرد و سپس گفت: 

گریه کن ...
ادامه مطلب

[ دوشنبه 94/11/19 ] [ 4:27 عصر ] [ زهرا بانو ]