سفارش تبلیغ
صبا

خدا

حتی اگر رها کنمش ول نمیکند

آنکس که در غم و شادی شریک ماست

من از تمام شهر که بیزار می شوم 

تنها پناه و ملجاء قلبم همان خداستخدا

 

زهرا چهره گشا

 
ادامه مطلب

[ پنج شنبه 95/3/6 ] [ 2:52 عصر ] [ زهرا بانو ]