سفارش تبلیغ
صبا

بعد ها میفهمیم....

بعدها می فهمیم . . .افسران - دلم برات تنگ میشه  حاجی...


بعدها میفهمیم مردمی نژاد یعنی چه
برای رئیس جمهور 24 میلیونی . . .


4 سال قبل صدا سیمای مان هم برایت جشن نگرفت . . .
جشن پیروزیت تا 7 دی به کام تو و رای دهندگانت تلخ شد . . .

8 سال "دوندگیت" را به یک سال "گرانی"فروختیم . . .

گرانی که امروز معلوم شد با آمدن اشراف زادگان از کجا آب می خورد . . .


ببخش که این روزها هم کسی برایت جشن خدا حافظی نمی گیرد . . .


خطایت را "درشت" نوشتیم نه "درست" . . .


خطا که داشتی قبول ، ولی حتی یادمان رفت تو از معدود کسانی بودی که بعد انقلاب به دور افتاده ترین شهر و روستاها رفتی و . . .


تمام مشکلا‌ت اقتصادی سر تو شکست . . .

اکنون تنهااسم رئیس جمهور مخالفت که آمده طلا‌ و سکه و دلا‌ر سیرنزولی طی می کند . . .

خلاصه ببخش که در 8 سال"پیرت" را درآوردیم . . .

هر روز طنزی برایت می ساختند : یوزارسیف که یادت هست ، هنوز بگم بگم هایت بر سر زبان هاست !!!!!!


آخر نفهمیدم منظورت از آقای رئیس که بود . . .؟


اما این را می دانم حالا که مسافر شده ای جفا در حقت شد که حتی کاسه ای آب هم پشت سرت نمی ریزند . . .


بعد ها میفهمند که مردمی نژاد که بود
. . .

منطقی قضاوت کنید،آدمی زاد توی چند سال باید اینجور پیر بشه؟؟!!!!
توی هشت سال؟!!!!!AksTubeCom_ee789b76bfc1d52794cdc416573b8112aa4282dd.jpg

همه ما قبول داریم که اشتباهاتی داشت اما . . .
اما این رسمش نبود . . .
نامردیه . . . نامردی . . .
ادامه مطلب

[ یکشنبه 92/4/9 ] [ 10:6 صبح ] [ زهرا بانو ]