سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خدا

حتی اگر رها کنمش ول نمیکند

آنکس که در غم و شادی شریک ماست

من از تمام شهر که بیزار می شوم 

تنها پناه و ملجاء قلبم همان خداستخدا

 

زهرا چهره گشا

 
ادامه مطلب

[ پنج شنبه 95/3/6 ] [ 2:52 عصر ] [ زهرا بانو ]

رفتن...

رفیق! 

بعد هرس شاخه خشک شد

 نه درخت

 

به آنکه رفت بگو

 من ضرر نخواهم کرد...

 

پ. ن: من ماجرای هجر تو با نوح گفتم، او 

کشتی درست کرد و سپس گفت: 

گریه کن ...
ادامه مطلب

[ دوشنبه 94/11/19 ] [ 4:27 عصر ] [ زهرا بانو ]

جدایی

شهید را عاشق شوی 

آخر شهیدت می کند 

غم لحظه جدایی ...

 

پ.ن : هر جای دنیا خواستی تنها برو، من نیز

با این "جدایی" میروم اسکار میگیرم...! 
ادامه مطلب

[ پنج شنبه 94/11/15 ] [ 6:37 عصر ] [ زهرا بانو ]